Zdrowie a praca - warto ryzykować?

Praca wymaga nie tylko poświęcenia własnego czasu, dużego nakładu obowiązków, ale niekiedy również zdrowia. To ostatnie tyczy się z reguły zawodów wykonywanych w stanie podwyższonego ryzyka: zarówno psychicznego jak i fizycznego. Praca na wysokościach lub w warunkach zagrożenia chemicznego nierzadko jest powodem licznych chorób i uszkodzeń ciała, czasem również trwałego kalectwa. Podobnie dzieje się z problemami zdrowia psychicznego i nie chodzi tu bynajmniej o niedocenianie w pracy czy konflikt z szefem, ale przykładowo o pracę w zakładach resocjalizacji, więzieniach czy zwykłych poprawczakach - praca z trudna młodzieżą, z przestępcami i osobami chorymi psychicznie nierzadko jest powodem zaistnienia własnych chorób. Dlatego pracownicy obowiązkowo przechodzą nie tylko badania zdrowotne pod względem fizycznym: badania wzroku, ruchu, słuchu, układów organizmu, ale w niektórych zawodach przeprowadzane są też dodatkowe testy psychologiczne, które w dużej mierze odgrywają ważną rolę w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Niektóre zakłady pracy mają nawet prywatnych lekarzy zawodowych, którzy pracują tylko i wyłącznie dla danej firmy. Takie zachowanie jest w pełni świadome, ponieważ lekarz ów zachowuje lojalność wobec danego zakładu, a nie indywidualnych klientów, stąd pewność, że będzie postępował uczciwie i nie na szkodę firmy oraz jej pracowników. Nie oznacza to jednak, że i takie praktyki nie mają wad: pracownicy zmuszeni są bowiem do korzystania z usług tylko jednego lekarza, zaś wszystkie inne świadczenia robione są im odpłatnie.


| | |