Wymogi pracowników - słuszne żądania czy kaprysy

Choć to praca zapewnia nam finansowe bezpieczeństwo i stabilność, to jednak mimo to wciąż rodzą się co do niej liczne wymagania ze strony pracowników. Stanowisko biurowe bez komputera z dostępem do internetu nie jest pełnowartościowe, budowlaniec bez dostarczanych przez firmę narzędzi wysokiej jakości nie może pracować, sekretarka bez setki telefonów komórkowych nie będzie dobrze pracować, a nauczyciel bez spokojnej, niewymagającej klasy nie przeprowadzi uczniów. Mimo że to właśnie wyzwania, jakie stawia przed nami praca powinny być w jakiś sposób dla nas sprawdzianem swojej przydatności, to nadal przerażająca większość pracowników woli iść po najmniejszej linii oporu, ułatwiając sobie maksymalnie wykonywane zajęcie. Do czego prowadzi takie swoiste lenistwo można zaobserwować samemu, widząc wątpliwe efekty owej pracy praktycznie na każdym kroku. Brak doświadczenia pracowników to jedno, a brak ich przystosowania do warunków pracy to drugie. Dlatego tak popularne są wśród pracodawców rozmowy kwalifikacyjne, kiedy można nie tylko poznać pracownika ze strony teoretycznej poprzez jego dokumenty, ale i praktycznej - osobiście zadając mu pytania, rozmawiając, badając także pod względem psychologicznym. Dopiero taki tekst pokazuje, ile faktycznie kandydat na pracownika jest wart i czy do danego zawodu się nadaje. Często właśnie już w czasie takiej rozmowy wychodzą na jaw wszystkie ukryte cechy: także zrzędliwość i wieczne niezadowolenie, a to już jasny sygnał dla pracodawcy, by takiego delikwenta nie zatrudniać.


engineered oak flooring | | |