Sumienny pracownik warunkiem sukcesu

Zasadnicza różnica między zawodami polega na zakresie kompetencji i umiejętności, jakimi wykazują się pracownicy. Praca nie różni się od innych jednak tylko pod tym względem, bo do głosu dochodzą dodatkowo takie czynniki jak zaangażowanie, uczciwość, sumienność i szacunek do tego, co robimy, bez których wykonywana przez nas praca będzie po prostu bezwartościowa lub takie będą jej efekty. Niezwykle ważne jest, by znaleźć sobie zajęcie dla nas odpowiednie, takie które polubimy lub lubimy już od razu, które współistnieje z naszymi zainteresowaniami. Właśnie na takiej zasadzie działają zawody typu grafik komputerowy, żołnierz, nauczyciel i wszystkie inne, które łączą pasję z pracą. Wiele badań naukowych udowodniło, że bez sumiennego pracownika ceniącego swoją pracę naprawdę trudno spodziewać się dobrych i wartościowych efektów, osoba taka bowiem do wykonywanej czynności się nie przykłada, co rzutuje na jej końcowym wykonaniu. Jeśli pracownik jest znudzony, zmęczony lub niedowartościowany przez szefa, automatycznie pracuje mniej wydajnie i mniejszy jest z niego pożytek, a to często prowadzi nie tyle do jakichś obciążeń dla firmy, co do zwykłego zwolnienia takiej osoby. Warto zatem samemu zatroszczyć się o to, by znaleźć pracę idealną, niekoniecznie płatną zgodnie z unijnymi limitami, ale taką, z której my sami będziemy zadowoleni, a nie zniechęceni i którą wykonamy z pełną uczciwością a nie na tak zwane "odwal się", byle tylko jakoś szybko zagospodarować te kilka godzin pracy każdego dnia.


| | |