Rekrutacja

Nieodzowny element biznesowy służący do sformalizowania naboru do określonych struktur organizacji na wakujące stanowiska w pracy czy też szkole, aby uzupełnić luki powstałe w wyniu zdarzeń losowych. Wyróżnia się wiele sposobów rekrutacji w biznesie i każda firma ma swoje sposoby na pozyskiwanie nowych pracowników, aby stworzyć jak najsilniejszy zespół, który w przyszłości będzie odnosił sukcesy w danej branży. Rekrutacją zajmują się zazwyczaj wysoko uprzywilejowani pracownicy przedsiębiorstw mający doświadczenie w interesach i wiedzę, która pozwoli im na wybranie spośród dość szerokiej oferty składanych podań najlepszą grupę osób, w wyniku eliminacji najsłabszych ogniw, pozostawiając sobie do wyboru z tych najlepszych. Osoby stające się o rekrutację do firmy muszę wyróżniać się wiedzą, inteligencją oraz silną osobowością, aby mogli osiągnąć sukces i udowodnić swoją wartość zespołowi rekrutantów. Najprostszy podział rekrutacji to np. wewnętrzna, charakteryzująca się doborem osób spośród już zatrudnionych, wynikająca z potrzeby przesunięcia pracownika na inne stanowisko nie wymagające awansu lub też automatyczny awans pracownika, jako nagrodę za jego dotychczasowe osiągnięcia firmie i sukcesy, dzięki którym firma odnosi znaczące korzyści. Odpowiednikiem tej rekrutacji jest zewnętrzna, czyli sposób pozyskiwania nowych osób do firmy z zewnątrz lub na zasadzie wymiany z innymi placówkami, ze względu na wakujące stanowiska z przedsiębiorstwie czy roszady w składzie zespołów. Można przeprowadzać rekrutacje na szeroką skalę, gdzie informacje o wolnych miejscach pracy trafiają do jak największej grupy osób lub też wąską, dzięki której staramy się pozyskać nowe twarze z małej grupy zainteresowanych, co pozwala na wybór najlepszych z najlepszych. Firmy często decydują się na to, aby zlecać rekrutację specjalnym agencjom lub prywatnym osobom, zajmującym się tą dziedziną zawodowo, będącymi specjalistami z tym fachu. Opłaty zależą od charakteru danej działalności i mogą być finansowane częściowo czy też opłacone za osiągnięte wyniki w polu rekrutacyjnym. Z tego sposobu korzystają głównie firmy konkurujące ze sobą, a chcące uzyskać sukces w swojej dziedzinie na jak największą skalę.


| | |