Portale internetowe pośrednikiem w znajdowaniu pracy

Portale z poszukiwaniem pracy i te, za których pośrednictwem prace można oferować cieszą się obecnie wielkim uznaniem i zainteresowaniem, zwłaszcza że zamieszczone tam propozycje są często skierowane do studentów. Według badań to właśnie studenci najczęściej poszukują w ten sposób pracy lub wręcz sami zamieszczają ogłoszenia. Ta forma poszukiwać jest bardzo opłacalna i korzystna, zajmuje mniej czasu i dociera do większej ilości odbiorców, a więc potencjalnych pracowników i pracodawców. W większość przypadków cała procedura zatrudnienia odbywa się drogą elektroniczną i do spotkania dochodzi dopiero w chwili ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej, ale nierzadko już w czasie pierwszego dnia w pracy. Taka społeczna komputeryzacja rodzi jednak wielkie niebezpieczeństwo oszustw: zarówno ze strony pracowników, którzy podrabiają swoje dokumenty takie jak CV czy referencje, jak i samych pracodawców, którzy w ten sposób nierzadko wyłudzają spore pieniądze. Dlatego niezwykle ważne jest, by przed przyjęciem jakiejkolwiek propozycji dokładnie upewnić się, czy dana firma rzeczywiście istnieje, jak jest oceniana i czy jej przedstawiciel na portalu faktycznie działa z jej imienia. To samo tyczy się i pracodawców - zawsze konieczne jest, by każdy nowy pracownik nie tylko potwierdził swoją tożsamość, ale i okazał wszystkie stosowne dokumenty, nierzadko też i adresy oraz numery telefonów do firm, od których rzekomo owe referencje posiada i gdzie pracował. Niestety nie ma złotego środka na to, by sprawdzić uczciwość ludzi kryjących się po drugiej stronie monitora.


| | |