Zgodność podstawą dobrej pracy

Większość osób odczytuje rolę, jaką odgrywa praca, bardzo tendencyjnie. Pracę traktują jak swoistą drabinę społeczną, uwarunkowaną i ukierunkowaną tylko i wyłącznie na awans i zdobywanie coraz większej ilości pieniędzy. Takie tendencyjnie odczytywanie roli pracy prowadzi do wielu wypaczeń: zazdrości i zawiści wśród pracowników, obniżonej samooceny, oszustw i kradzieży w firmach, negatywnych, chamskich zachowań, konfliktów w zespole. Dlatego dla pracodawców niezwykle ważne jest, by każdego podległego im człowieka traktować równorzędnie z innymi - jednakowo doceniać ich dokonania i wskazywać błędy. Mimo szlachetności takiego zachowania, niekiedy jeszcze bardziej pogłębia one różnice między pracownikami, którzy nie chcą lub nie rozumieją roli prawdziwej współpracy. Praca staje się więc polem do rywalizacji, a nawet swoistej bitwy między nie podwładnym i przełożonym, ale między pracownikami równej lub bliskiej rangi. To oczywiste, że taka sytuacja nie odbija się pozytywnie ani na atmosferze w zespole, ani na skuteczności samej pracy i jej trybu, ani na wizerunku firmy. Stąd tak liczne starania prezesów firm, by ich pracownicy zawsze pracowali zgodnie i w miłej, pozytywnej atmosferze - organizują im więc szkolenia i kursy integracyjne, gdzie dochodzi do zbliżenia się stosunków między podwładnymi, zawiązania bliższej współpracy, zgodzie, zrozumieniu i podziału obowiązków. Nigdy nie ma jednak pewności, że w zespole nie trafi się ktoś nad wyraz ambitny, kto jednym słowem będzie potrafił zniszczyć naprawdę zgrany i wydajny zespół ludzi.


| | |