Kwalifikacje pracownika miarą jego wartości

Stereotypowy Polak powinien uważać, że praca jest złem koniecznym, ale potrzebnym. Znając jednak wielu Polaków można stwierdzić, że stereotyp ten niestety jest w dużym stopniu prawdziwy, naród nasz utożsamia bowiem pracę niekoniecznie ze stałością i bezpieczeństwem, ale też z ogromnymi wymaganiami i wysiłkiem. W pewnym sensie to prawda: praca fizyczna (jak budowlaniec) faktycznie wymaga sporych nakładów energii i nie zawsze jest płatna zgodnie z istniejącymi normami. Do tego często dochodzi niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu, kiedy zawód wykonywany jest na wysokościach lub z użyciem niebezpiecznych narzędzi elektrycznych i elektromagnetycznych, kiedy pracownik nie posiada dostatecznych kwalifikacji i dyspozycji (na przykład pracuje na czarno). Bardzo trudno też przekwalifikować osobę pracującą fizycznie na urzędnika, urzędnika zaś na pracownika wydajnego fizycznie - nie jest to całkowicie niemożliwe, jednak z ekonomicznego i rynkowego punktu widzenia zupełnie nieopłacalne. Istnieje pogląd, że dobry pracownik swoją pracę powinien kochać, traktować jak hobby i wykonywać starannie i uczciwie. Osoba, która pracy nienawidzi i uważa ją za zło konieczne, nigdy nie będzie pracownikiem dobrym i wydajnym, a tym samym przyniesie firmie tylko niepotrzebne straty. Dlatego niezwykle istotnym jest osobiste sprawdzanie przez pracodawcę referencji i doświadczenia kandydata, dzięki czemu zatrudniający ma pewność, że przyjmuje osobę odpowiedzialną i wykwalifikowaną, która ma doświadczenie w danym zawodzie.


| | |