Korespondencja w sprawie pracy

Serwisy pośredniczące w poszukiwaniu i oferowaniu dobra ogólnego, jakim jest praca, z reguły udostępniają pracownikom i pracodawcom możliwość komunikowania się za pośrednictwem portalu i z pewnych względów jest to bezpieczne rozwiązanie, bo wszelkie podejrzenia oszustwa mogą zostać natychmiast odkryte. Niekiedy jednak rozmowa rozwija się w takim trybie, że zarówno osoba poszukująca pracy jak i pracodawca zaczynają rozmawiać za pośrednictwem poczty email oraz rozmów telefonicznych. Warto wtedy pamiętać o kilku czynnikach i zasadach, które rządzą takimi rozmowami. Przede wszystkim należy zachować pełną kulturę - być może osoba po drugiej stronie będzie naszym przyszłym pracodawcą lub pracownikiem, nie warto wiec zrażać jej do siebie już na samym starcie. Ważna też jest forma korespondencji. Wyrażające szacunek formy "Ty", "Pan", "Pani" powinny być czymś normalnym w takich sytuacjach. Przy korzystaniu ze skrzynek poczty elektronicznej najlepiej posługiwać się adresem, który jasno określa, z kim rozmówca ma do czynienia: zawierającym imię i nazwiska bądź samo nazwisko. Używanie nazw infantylnych, które niekoniecznie dla przyszłego pracodawcy będą ciekawe, może wyeliminować nasza kandydaturę już na samym początku: mało która firma zatrudni osobę niedojrzałą. Ważna jest też skromność tekstu i konkretyzacja. Zamiast rozpisywać się na długie strony i zachwalać swoją kandydaturę, najlepiej zamieścić krótką, ale treściwą informację, zaś referencje i wszelkie inne dane wysłać w postaci załącznika (jak CV, życiorys, list motywacyjny).


pożyczki | | |