Komputeryzacja społeczeństwa fenomenem na rynku pracy

Współczesność nastawiona na zyski i konsumpcjonizm idzie nawet dalej - zysków szuka tam, gdzie do tej pory istniał jedynie rynek zbytu, a sam rynek zbytu przekształca w zyski. Również w tej dziedzinie odnajduje się praca - powstaje bowiem coraz więcej agencji interaktywnych, coraz więcej branż, które mają do czynienia głównie z komputerami, internetem i szeroko rozumianą cyfronizacją społeczeństwa. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że właśnie komputer i internet są tymi dziedzinami, w których praca rozwija się najpłynniej, najszybciej i najkorzystniej z punktu widzenia samych zainteresowanych, ponieważ brak jest obecnie sfery życiowej i konsumpcyjnej, której nie można by zadowolić także drogą elektroniczną. Zakupy można zrobić w sieci, to samo tyczy się zarezerwowania jakiegoś terminu na wakacje, internet udostępnia nam też różne kursy, dlaczego więc za jego pośrednictwem nie oferować usług i pracy samej w sobie? Oczywiście w tym wypadku pod pojęciem praca kryją się zawody umysłowe i techniczne, w żadnym wypadku fizyczne, bo jest to po prostu niemożliwe. Mimo to jednak pracownicza branża w internecie rozwija się doskonale i nic nie świadczy o tym, by miało być inaczej. Jednak praca w takim trybie nie zawsze jest pewna - niekiedy zdarza się, że pracodawca (lub pracownik) okazuje się człowiekiem nieuczciwym, niedotrzymującym terminu lub niepłacącym za wykonaną usługę i bardzo trudno dochodzić wtedy swoich praw - chyba że ktoś już sam z siebie posiada doświadczenie prawnicze i wie, w jaki sposób najlepiej się przed oszustami ustrzec.


| | |