Istotna rola wartości pracy

Mało kto obecnie zdaje sobie sprawę z tego, jaką właściwie wartość ma praca. Ogromna większość społeczeństwa uważa je za zło konieczne do funkcjonowania, chociaż bardzo chętnie pracować by przestała, gdyby tylko nadarzyła się taka możliwość. Normalnym jest, że przywarą pracowników jest narzekanie na szefa, przywarą szefa narzekanie na pracowników, jednak obie te grupy, rządząca i wykonująca, nie mógłby bez siebie po prostu istnieć. Niestety wiele osób o tym zapomina, nierozważnie dysponując potencjałem ludzkim i zwalniając przydatnych pracowników lub wykonując swoją pracę niestarannie i nieuczciwie, szkodząc nie tylko sobie, ale i firmie. Problem takich negatywnych zachowań, jakie rodzi praca, wynika z małej świadomości pracowników i ludzi w ogóle o ich społecznej przydatności. Osoba, która w pracy jest niedoceniana, automatycznie przestaje się starać, nie widzi bowiem możliwości poprawy. Pracownik zaś nagradzany przez pracodawcę robi zupełnie coś innego: stara się jeszcze bardziej i jeszcze mocniej, bo nagrody te nie tylko podnoszą jego samoocenę, ale motywują do dalszych postępów w rozwoju. Dotyczy to zarówno pracowników umysłowych, pracujących w biurach, na uczelniach czy na stanowiskach administracyjnych jak i pracowników fizycznych, którzy swoją pracę wykonują siłą mięśni lub za pomocą wielkich maszyn - pod tym bowiem względem świadomość pracownicza jest bardzo podobna i bardzo podobnie w obu przypadkach działa brak doceniania wkładu i pracy pracownika, który zaczyna się czuć po prostu niepotrzebny.


| | |