Integracja podstawą pracy w zespole

Istnieje wiele form zarobkowych, począwszy od tych uczciwych, poprzez mniej uczciwych, a kończąc na wszelkiego rodzaju fałszerstwach i oszustwach. I choć praca sama w sobie uznawana jest za formę uczciwą, to jednak nie jest wolna od różnych spaczeń i nieprawidłowości, tam bowiem, gdzie działa człowiek, zawsze dochodzi do ludzkich błędów. Praca uczciwa, to według opinii społeczeństwa taka, która charakteryzuje się odpowiedzialnością za czyny, sumiennością, pracowitością i dokładnością, ale też kompetencją i umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Obecnie mimo wielkiego wyboru i bogatego rynku pracy, pracodawcy niezwykle trudno znaleźć jest osobę rzetelną i odpowiedzialna na dane stanowisko, zwykle bowiem nie posiada ona ani odpowiednich kompetencji ani doświadczenia. Dlatego też wiele firm organizuje specjalne szkolenia i kursy (także te integracyjne), które nie tylko mają nauczyć nowego pracownika funkcjonowania firmy, ale i sprawić, by zespół zaczął ze sobą idealnie współpracować, ufać sobie i szanować się. W większości przypadków bowiem praca zawsze opiera się na funkcjonowaniu w większej grupie czy zespole - zatem nasze zajęcie jest tylko częścią wielkiej pracowniczej machiny i choć nam samym może wydawać się nudne i nieprzydatne, to jednak w pewnym momencie okazuje się bardzo istotne i konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania. Każda praca uzupełnia inną, każdy zawód wynika z innego i bardzo często jeden nie może istnieć, jeśli tego drugiego po prostu zabraknie.


| | |