Różne wymiary pracy

Praca może być bogato interpretowana i nie jest błędem stwierdzenie, że będzie jej tyle definicji, ile tylko osób na świecie. Każdy bowiem pracę postrzega zupełnie inaczej - i nie zawsze chodzi tu właśnie o definicję, ale o samo pojęcie istoty rzeczy, jaką jest praca. Nie tylko historycy znajdą jej negatywny wymiar, choćby sarkastycznie wypisany na bramie w Auschwitz - także wiele innych sytuacji, zdarzeń sprawia, że praca staje się utożsamiana ze zjawiskiem negatywnym i nieludzkim. Chodzi tu przede wszystkim o sadystyczne wykorzystywanie dzieci i młodzieży do ciężkich robót, z którymi nierzadko problem mają nawet dorośli i silni mężczyźni; chodzi o morderczą pracę nawet po dwadzieścia godzin dziennie! często za marne pieniądze albo za przysłowiowy kawałek chleba. Nic więc dziwnego, że w obliczu takich wydarzeń niekiedy bardzo trudno postawić definicję pracy na równi z czymś pożytecznym i korzystnym dla człowieka i całej ludzkości, zawsze będzie się ona bowiem kojarzyć właśnie z tymi zjawiskami negatywnymi, nieludzkimi. Napis w Auschwitz, wykorzystywane dzieci, niebezpieczna praca niegodna człowieka, oszustwa, kradzieże, przekręty - wszystko to, co w zakładach pracy staje się powoli czymś normalnym, nigdy nie powinno zostać w pełni tolerowane, ale zwalczane i tępione, w przeciwnym bowiem razie w ludzkiej świadomości utrwali się przekonanie, za zachowania takie są czymś normalnym i dozwolonym. Praca powinna kojarzyć się z pożytecznością i darem dla ludzi, a nie z wykorzystywaniem, strachem i bólem.


| | |