Historia podatków

Podatek, czyli pewna suma naszego majątku, która jest przeznaczana na państwo, aby mogło rozwijać się i prosperować na arenie międzynarodowej. Od dawien, dawna każdy obywatel musiał płacić władzy za to, że jest mieszkańcem państwa, miasta czy najzwyczajniej w świecie zamieszkiwał dany obszar. Z pierwszymi opłatami na rzecz ogółu możemy spotkać się już w starożytności, gdzie robotnicy musieli oddawać część swoich plonów na rzecz królestwa, a rzemieślnicy oddawali swoje wyroby wykonywane, zazwyczaj własnoręcznie w celach sprzedaży. W Cesarstwie Rzymskim oprócz obowiązkowych opłat czy łupów wojennych, wprowadzono świadczenia pieniężne, aby normalizować sytuacje w ogromnym imperium jakim było cesarstwo. Średniowiecze to okres, gdzie podatki nie miały większego znaczenie, a dochody na rzecz monarchii pochodziły z ceł nakładanych na towary, przywilejów grup społecznych oraz z posiadłości ziemskich, należących do lordów oraz osób majętnych. Od XV wieku zaczął się rozwijać system podatkowy w krajach, które były pionierami rozwoju i naśladownictwa w Europie, czyli Francji i Anglii. Wkrótce też wprowadzono podatek dochodowy, a od XIX wieku podatek nakładany na obywateli w dużej mierze pokazywał obecną sytuację państwa. Odpowiednio od tego czy prowadzono wojnę, utrzymywano pokój lub też nastąpiła katastrofa podatek wzrastał lub też malał. Jest to jednak okres specyficzny, w którym trudno się doszukiwać momentów malejących, gdyż podatki stały się elementem polityki finansowej krajów zachodniej Europy. Przeważająca cześć świadczeń w tamtym okresie to jednak formy danin, przymusowej formy zapłaty na rzecz monarchy, który pełnił najważniejszą rolę w królestwie w tamtym okresie. Formy podatków ewoluowały na przestrzeni lat i dalej się rozwijają, gdyż trudno ustalić jedną, sprawiedliwą metodę opodatkowania, która traktowała by ludzi równomiernie. Podatki są jednak ważnym elementem w życiu ludzi, gdyż bez ich skutecznego funkcjonowania cały system może runąć, a państwo musi mieć kapitał, z którego będzie mogła utrzymywać służby publiczne, wojsko, urzędników. Dochody z podatków przeznaczane są tez na cele dobroczynne czy kulturę, a więc nasze pieniądze krążą wokół nas, widzimy je wszędzie, ale nigdy nie trafiają już do naszej kieszeni.


| | |