Franczyza

System wzajemnej współpracy między dwiema stronami: franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Model tego systemu ma umożliwić nowym przedsiębiorcom gotowe projekty i pomysły, aby rozwinąć własną działalność korzystając z wiedzy innych, w szybki sposób, ale przy zmniejszonym ryzku poniesienia ewentualnych strat. Poprzez zawarcie umowy obie strony zobowiązują do ścisłej współpracy, wspierania się nawzajem i korzystania z przygotowanych przez franczyzodawcą usług i produktów. Franczyzodawca jest stroną, która z góry narzuca warunki na jakich będzie funkcjonowała współpraca i zmusza do korzystania z jego pomysłów, które w przeszłości umożliwiliby osiągnąć mu sukces, a teraz widząc korzyści z tego płynące chce rozszerzyć swoją działalność o innych przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z jego wiedzy. Daje to szerokie możliwości nowym firmom, posiadające takie same prawo jak domniemany franczyzodawca. Przedsiębiorcy korzystający z nazwy, która posiada markę mogą przyciągnąć większą rzesze klientów, a wiadomo że klient kieruje się tym co widzi w telewizji i jeśli miał do czynienie z jakimś produktem lub usługą to zawsze po niego wróci i skorzysta raz jeszcze. System ten działa w oparciu o metodę know-how, czyli udostępnia określoną wiedzę w danej dziedzinie, widząc w tym celu własne korzyści, za odpowiednią kwotą pieniężną i możliwościami rozwoju na większą skalę. Być może wydawać się, że stajemy się częścią obcej firmy, ale to ona zapewnia na odpowiedni rozwój i uczy nas postępować w biznesie, aby utrzymać się na rynku i osiągnąć sukces. Do pakietu franczyzowego można wliczyć szczegółowy plan prowadzenia naszej działalności i na jakich zasadach będzie odbywać się współpraca między dwiema stronami, wszelkie pakiety ochronne na znak towarowy i nazwę marki, możliwość zaopatrywania się we wszelkie produkty tylko w wyznaczonych miejscach, obowiązkowe szkolenia u franczyzodawcy, za które ponosimy koszty własne, wszelkie zobowiązania do kontroli przez osoby udzielające nam wsparcia i obowiązku zachowania tajemnicy o świadczonych usługach. Franczyzobiorca musi też wnosić koszty za korzystanie z franszyzy, przeważnie na początku podejmowania współpracy, a także wobec wyników osiągniętych.


| | |