Analiza SWOT

Jedna z najpopularniejszy metod analitycznych, która służy do tego, aby uporządkować informacje na temat danego sektora ekonomicznego, który nas interesuje i w którym planujemy podjąć działania biznesowe. Analiza pozwala nam określić strategie firmy oraz jej mocne i słabe strony, a zestawienie tych elementów w jednym miejscu pozwala ujrzeć w obiektywny sposób nasze zamiary w danym sektorze. Metoda ta jest podzielona na cztery grupy, które składają się na pozytywne i negatywne oraz wewnętrzne, na które wpływamy bezpośrednio oraz zewnętrzne, na które wpływa otoczenie i aktualna sytuacja na rynku. Pierwsza grupa to są mocne strony naszego przedsięwzięcia, czyli wszystkie pozytywne aspekty, które w mają wpływ na naszą dalszą strategię oraz korzyści jakie mogą nam przynieść, także atuty, przewaga za danym elementem. Przeciwieństwem tej grupy to jego odpowiednik, czyli słabe strony. Jest to zbiór czynników, które mogą zachwiać funkcjonowanie naszej przyszłej firmy. Zaliczamy do tego wszystkie negatywne aspekty naszego pomysłu, które wynikają z wewnętrznych uwarunkowań. Kolejna grupa to nasze pozytywne szanse w biznesie, wpływające na nasz ostateczny sukces, mogące wystąpić lub też nie. Są to elementy zewnętrzne, na które mamy wpływ pośrednio, mogące przynosić przeróżne zmiany w późniejszym okresie. Ostatnia grupa to zagrożenia wynikające z podjętych przez nas działań, mające możliwość zagrożenia naszym pomysłom i podjętym działaniom biznesowym przez uwarunkowania zewnętrze. Odpowiednikiem tej grupy jest grupa szans dla naszych pomysłów. Analiza SWOT daje możliwość obiektywnej oceny sytuacji rynkowej pod warunkiem ujęcia wszystkich pozytywnych i negatywnych aspektów naszych działań, podjętych w świadomy sposób, bez względu na sytuację. Błędem jest patrzenie tylko na pozytywne elementy i zapisanie ich w przewadze, co nie pozwala jasno stwierdzić obrazu naszych planów. Odpowiednio od analizy możemy wyróżnić 4 strategie biznesowe: agresywną, czyli nastawioną na jak największe korzyści, konserwatywną ostrożną i rozwijającą się bardzo powoli, konkurencyjną z przewagą słabych stron funkcjonuje ze względu na pozytywne otoczenie oraz strategie defensywną, która jest uzależnia swoją przyszłość od warunków zewnętrznych.


| | |