Analiza strukturalna sektora

Nazywana również analizą pięciu sił Portera, została opracowana przez Michaela Portera w 1979 roku i służy do tego, aby przeanalizować i ocenić siłę konkurencji w sektorze ekonomicznym lub też segmencie rynkowym. W miarę jasny i prosty sposób mamy zestawienie aktualnego obrazu ekonomicznego naszej firmy i tego co może nas spotkać w przyszłości. Na ten model składają się producenci i konsumenci. Aby dana firma mogła sprawnie funkcjonować musimy analizować obecną sytuacja na rynku i wpływ innych firm na naszą. Producenci produkują odpowiednią ilość produktów na rynek, jednak w przypadku bankructwa jednej z firm odpowiednia ilość konsumentów nie dostanie wymarzonych produktów, natomiast jeśli liczba konsumentów zmaleje uwarunkowania na rynku odczują firmy specjalizujące się w danej dziedzinie. Innym ważnym czynnikiem jest siła konkurencji, która wywiera presję między sobą, aby uzyskać jak największe profity i czerpać korzyści na jak największą skalę. Wzajemna rywalizacja pozwala na to, aby najmocniejsze firmy utrzymały się na rynku, gdyż rynek sam odrzuca tych słabszych, którzy nie są przygotowani do działania w biznesie i hamują jego rozwój. Dość istotnym elementem jest też groźba wejścia na rynek nowych firm, które w przypadku dobrego biznes planu mogą zachwiać równowagę już tych istniejących przedsiębiorstw, które przez dłuższy okres starały się wypracować własną strategię na biznes i sukces. Ostatnią siłą Portera są uwarunkowania ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak światowy kryzys, upadek banku, od którego byliśmy uzależnieni czy wojna na danym obszarze. Każda istotna zmiana jednej z powyższych sił zmusza przedsiębiorstwo do ponownej analizy sektora ekonomicznego i określenia swojego działania na przyszłość. Najważniejszą zaletą tej metody jest możliwość spojrzenia w miarę jasny i obiektywny sposób na rynek i odnalezienie się w nim niemal w każdej dziedzinie z uwagi na uniwersalność metody. Wśród wad tej metody należy wymienić ograniczenie się wyłącznie do branży, unikając nawiązywanie kontaktów biznesowych w budowaniu pozycji na rynku, a zwraca się tylko uwagę na to, że rynek to ciągła rywalizacja i walka o byt.


chwilówki przez internet chwilówki przez internet | | |