Analiza konkurencji

Czynności mające za zadanie poznać sposób działania konkurencji, ich mocne i słabe strony, to w jakim tempie się rozwijają, określenie szans na pokonanie ich, zdobywanie informacji na temat danego przedsiębiorstwa, które występuje w tej samej branży co nasza. Poprzez dokładną analizę sytuacji rynkowej, nasza firma może przygotować swoje działania na szerszą skalę eliminując wszelkie błędy i przyjrzeć się temu czego potrzebuje konsument. Główny cel analizy to pokonanie konkurencji w taki sposób, aby klient wracał po nasze produkty, które będą lepsze i tańsze od tych oferowanych przez inne firmy. Należy właściwie zidentyfikować markę, o którą będzie toczyć się walka, a także umożliwić, aby dotarła do jak największej liczby zainteresowanych. Ważnym elementem będzie odpowiednia promocja i reklama, czyli najprostsze czynniki powodujące przyciągniecie klientów po nasze usługi. Należy więc przeanalizować, po uprzedniej analizie konkurencji, przyszłe cele na jakich będzie funkcjonować nasza firma i co chcę osiągnąć oraz na jak dużą skalę ma się odbywać biznes. Trzeba jasno nakreślić też założenia i kompetencje firmy, aby kontynuować dotychczasowe wysiłki uwzględniając pracę wcześniejszych ludzi, wspierając ją nowymi pomysłami. Obowiązkowo trzeba ustalić strategie na najbliższe miesiące, aby firma nie przegapiła pewnych ważnych aspektów, skupiając się tylko na konkurowaniu i dążeniu do sukcesów, bez zachowania stabilności. Dlatego warto wziąć pod uwagę zagrożenia z jakimi nasze przedsiębiorstwo być może będzie musiało się zmierzyć. Konkurencja jest ważną częścią biznesu, a dzięki konkurowaniu firm między sobą nie można narzucić wysokich cen, gdyż każda z firm oferuje ten sam produkt po różnych cenach, aby przyciągnąć do siebie ludzi. My, konsumenci, powinniśmy doceniać to jak ważnym ogniwem jest konkurencja i w największym stopniu zyskujemy na tym korzyści, bo nikt nie może dyktować cen, a walka odbywa się między zainteresowanymi. Poprzez analizę stwarzamy możliwości naszemu zespołowi na to, aby ujrzeć dokładny obraz sytuacji na rynku oraz ewidentnie wytyczyć sobie drogę do sukcesu.


| | |